สนามเทนนิส ขนาด 36 x 18 เมตร จำนวน 10 สนาม ปูพื้นผิวแบบลูกแก้วเพื่อการแข่งขันหรือการฝึกซ้อมระดับอาชีพ

Banyan © 2023 All rights reserved.Privacy Policy Legal Notice

BOOK ROOM

27 DECEMBER 2017
27 DECEMBER 2017