จักรยานเสือภูเขาปั่นไปตามถนนราบเรียบเงียบสงบของหัวหิน ลอดผ่านพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ที่ประทับอย่างสงบอยู่ริมถนน ล้อมรอบด้วยเขาหินปูนอันงดงามที่ปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวขจี เราหยุดดูฝูงลิงแสมที่อยากรู้อยากเห็นอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นเดินทางต่อไปอีกไม่กี่กิโลเมตร แผงขายสับปะรดสดริมทางประกาศว่าถึงเวลาพักแล้ว

Banyan © 2023 All rights reserved.Privacy Policy Legal Notice

BOOK ROOM

27 DECEMBER 2017
27 DECEMBER 2017