ศูนย์การแพทย์บีเวล และ

คลินิกทันตกรรมบีเวล

ที่บันยัน

ศูนย์การแพทย์บีเวล เป็นคลินิกปฐมภูมิรูปแบบตะวันตกที่เป็นมิตร ตั้งอยู่ที่บันยันเรสซิเดนซ์หัวหิน ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้พักอาศัยระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสนับสนุนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเจ้าหน้าที่พยาบาล มีร้านขายยา ห้องปฏิบัติการในสถานที่และให้บริการเสริมต่างๆ เช่น กายภาพบำบัด การฝังเข็ม และยาจีนโบราณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาประจำที่คลินิกเพื่อดูแลผู้ป่วยนอกเฉพาะทางไม่เร่งด่วน (OPD) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 บีเวลได้เพิ่มคลินิกทันตกรรมเต็มรูปแบบในศูนย์